top of page
Okulda çocuk

Uzman Akademi

Menar Mental Aritmetik Kursu

Minik dahiler okulu
Başarı "Uzman" işidir...

Çocuğunuz da karmaşık matematik işlemlerini saniyeler içinde yapabilir!

Mental Aritmetik Nedir?

Abaküs Mental Aritmetik Eğitimi, 4-12 yaş arasındaki çocuklarda, zeka gelişimi sağlayan bir zihinsel gelişim programdır. Önce aritmetik işlemlerde abaküs kullanımının öğrenilmesi ile başlayan program, daha sonra abaküs kullanılmadan öğrencilerin işlemleri çok hızlı bir şekilde tamamen zihinden yapmayı öğrenmeleri ile devam eder.

Matematik Formülleri

Öğretmenlerimizden detaylı bilgi
almak ister misiniz?

Pandemi Koşullarında İlköğretim

Mental Aritmetik programının son aşamasında öğrenciler, parmaklarını kullanma gereksinimi duymadan sadece zihinlerinden, hesap makinası hızında çözümleme yapabilme becerisine ulaşırlar. Mental aritmetik eğitimi sayesinde öğrencilerin beyin aktivitelerinde artış olduğu, sağ ve sol loblarının birlikte uyarıldığı, sayısal zekalarında (IQ) ve duygusal zekalarında (EQ) oldukça önemli gelişmeler olduğu bilimsel araştırmalarda gösterilmiştir.

Bu program çocuğa yalnızca muhteşem bir aritmetik yeteneği kazandırmanın yanında, aynı zamanda, onun yaratıcılığını, bellek gücünü, odaklanma ve dikkat yoğunluğunu, dinleme anlama becerilerini ve problem çözümleme yeteneklerini de geliştirmek üzere tamamlanmıştır.

Zihinsel hesaplama berecileri tam
Başarı duygusu gelişmiş
Kendisine olan inancı artmış
Özgüvenli
Sezgisel düşünebilen
Sorun çözme yeteneği gelişmiş
çocuklar için...

Şubelerimizde Mental Aritmetik eğitimlerimiz tüm hızıyla devam ediyor. Hedefimiz kurs sonunda karmaşık matematik işlemlerini çok kısa sürede zihnimizde çözümlemek.

Çocuklarınıza, sayısal zeka gelişimiyle birlikte daha başarılı gelecek garantisi!

Öğrencilerimiz, dengeli gelişen sağ ve sol beyin lobları neticesinde daha analitik düşünürler ve dolayısıyla problemlerde daha hızlı çözüm yolları üretirler.Uzman Akademi olarak miniklerimizin konsantrasyon ve dikkat becerilerini geliştirerek, onların girecekleri sınavlarda işlem hatası yapmalarına
izin vermiyoruz.

Mental Aritmetik Kursu Öğrenciye Neler Katar?

Belirlenen yaş grupları çocuklarda (4-12 Yaş) doğru bir yerden alınan Mental Aritmetik Kursu sayesinde hızlı tepki verme, sayısal zeka kullanımda pratikleşme, hızlı gözlem ve algılama, yüksek hayal gücü ve bunların doğal sonucu olarak da tam öz güven gibi kişisel özelliklerin ciddi bir şekilde gelişim gösterdiği gözlenmiştir. Öğrencilerin eğitim temellerinin atıldığı erken akademik dönemde pek tabi öğrencinin derslerini sevmesi, onları tam olarak algılaması ve yabancılık çekmeyerek onların üstünde ustalaşması oldukça önem arz etmektedir. Bunun için de bilgiler arasında bağ kurması, hayal gücünü ve pratik zekasını kullanması, dikkat ve algısını geliştirmesi gerekmektedir.

 

İşte burada Mental Aritmetik Eğitiminin rolü bunlara imkan sağlamaktadır.

bottom of page