top of page

PROGRAMLARIMIZ

Başarı Uzman İşidir...

Sınavlara yönelik hızlı okuma teknikleri

Hızlı Okuma Kursunun Sınavlara Etkisi

Günümüz şartlarında öğrenci sayılarındaki artış ve bilgiye kolay ulaşım olması, sınavlarda daha rekabetçi bir yaklaşım benimsenmesini zorunlu kılmış; bu nedenle yeni nesil olarak adlandırılan sınav sistemi eğitim hayatımıza girmiş ve beraberinde birçok değişimi de getirmiştir. Artık sınavlara hazırlanan öğrencilerimiz sahip oldukları bilgiyi sınavlarda kendilerine ayrılan kısıtlı sürede çok iyi işlemeli, hızlı okumak zorunda olduğu paragrafı geriye dönüş olmaksızın bir kerede tam olarak anlayabilmeli, eleyici soruların aldatmacasında ifadeler arasındaki örüntüyü kurabilmeli ve dikkat odaklanma seviyelerini maksimuma çıkartabilmelidir. Bu yeterliliklerden yoksun öğrenci sınav esnasında süreyi yetiştiremeyecek; karşı karşıya kalacağı odaklanma sorunu ile sınav motivasyonunu kaybedecek; kaçınılmaz olarak güven eksikliği hissedecektir. Hal böyle olunca da uzun bir yıl boyunca emek vererek belki de eksiksiz olarak kendini bilgiyle donatmış öğrenci hak etmiş olduğu başarıyı asla yakalayamayacaktır.

 

Uzman Akademi ile Hızlı Okuma Teknikleri

Uzman Akademi’nin sınavlara hazırlanan öğrenciler için özel olarak tasarladığı hızlı okuma ve anlama teknikleri eğitim programında sadece hızlı okuma ve anlama teknikleri alanında çalışmalar yapılmamakta, bunun yanında paragraf tekniklerinde bütünsel bir yaklaşım benimsenmektedir. Tecrübeli öğretmen kadromuzla sınav grubu öğrencilerimize yaptığımız uygulama çalışmalarının yanında özel olarak hazırlanmış dijital egzersizlerle sistemimizi ayrıca bir adım öne de çıkarmış bulunmaktayız. Sınavlara yönelik hızlı okuma kursumuzdaki temel amaç öğrencilerimizin göz kaslarını ciddi oranda geliştirerek hızlı okumalarını hedeflerken, görme alanlarını genişleterek tek bakışta metnin bütününe hâkim olmalarını sağlamaktır. Ayrıca göz tarama yöntemi ile çok hızlı okuyabilen öğrencilerimize yapmış olduğumuz özel kelime ve metin çalışmaları, onların okuduklarını anlama oranlarını ciddi oranda arttıracaktır.

Hızlı Okuma Tekniklerinin Avantajları

Hızlı okuma kurslarımız, hem sınavlara hem de sosyal hayata karşı birçok avantaj sağlar. Görsel hafızası gelişen öğrencilerimiz fotoğrafik belleğe sahip olurken özel çalışmalarımızla maksimum oranda dikkat ve odaklanma becerisine de ulaşacaktır. Diğer taraftan sınava hazırlık sürecinde olan bir öğrenci anlayarak hızlı okuma yetisine hâkim olduğunda, sahip olduğu aynı sürede daha fazla ders çalışarak verimini yükseltecektir. Bu durum ona keyif verirken başarısını kat ve kat arttıracaktır. Tüm bunların yanında öğrencilerimizde önem verdiğimiz bir diğer husus sınav motivasyonu ve süreyi verimli kullanma kazanımıdır. Eşsiz sistemimizle Uzman Akademi’den mezun olan bir öğrenci sahip olduğu süreyi en doğru şekilde kullanarak motivasyonunun asla azalmasına izin vermeyecek; %100 anlama oranı ile çok hızlı okurken ortalama bir sınavda 30-50 dakika süre kazanarak net ortalamasını ciddi oranda arttıracaktır. 

Sınavlara yönelik hızlı okuma eğitimi.jpg
birebir özel ders.webp

İlkokul yaş grubu okuma anlama eğitimi

Küçük Yaş Okuma Geliştirme ve Okuma Anlama

Küçük yaş gruplarında “Okuma Geliştirme ve Anlama” eğitimi ilk olarak Uzman Akademi’nin “ODAK” isimli model altında geliştirip uygulamaya başladığı tamamen ilkokul grupları için tasarlanmış bir eğitim programıdır. Bu model ile öğrencilerimizin kelime hatalarına, heceleme sorunlarına, hızlı, akıcı ve doğru okurken okuduklarını tam olarak anlamalarına, dikkat ve algılarını maksimum seviyeye çıkartmalarına odaklanmaktayız. Bizler daha ileriki yaş gruplarına uygulanan hızlı okuma eğitim programının, okumaya henüz yeni başlamış okuma becerilerine hâkim olmayan ufak yaş öğrencilerimize aynı şekilde uygulanmasını doğru bulmamaktayız. Özellikle eğitim hayatına yeni başlayan minik öğrencilerimizde her şeyden önce doğru okuyabilmek oldukça önem arz etmektedir. Öğrencimiz istenildiği gibi okuyamadığında gereksiz korkuya kapılarak hem kendi okul sınıfında, hem de evindeki aile ortamında kaygı duymaya başlayacaktır.

Okuma Geliştirme ve Okuma Anlamanın Önemi

Okuma geliştirme ve anlama eğitimi öğrencilerin akademik yaşantılarının temeli atıldığı bu süreçte göz ardı edilmemesi gereken en önemli konulardandır. Bu soruna önlem alınmadığı taktirde ilerleyen süreçte iş daha da kötüleşerek, öğrencilerin eğitim hayatında ciddi performans kayıpları yaşamasına kadar bu durum ilerleyecektir. Ayrıca hızlı okuma kursu sonunda doğru ve hızlı okuyup okuduğunu tam olarak anlayabilen öğrenci evdeki ders çalışma performansını arttırırken bu durum okul başarısına da aynı oranda yansıyacaktır. İşte bu sebeple Uzman Akademi olarak tecrübeli eğitmen kadromuzla ilkokul çağındaki kursiyerlerimiz için geliştirdiğimiz kısa paketlerden oluşan "Okuma Geliştirme - Okuma Anlama Teknikleri" eğitimi ile heceleme sıkıntısı çeken ve akıcı okumayı henüz yapamayıp, okuduğunu anlayamayan öğrencilerimize birebir özel ders eğitim programı uygulanmaktadır. Bu uygulamalarla %100 anlama oranı ve hecelemeden, akıcı, hızlı metin okuma başarısı sağlanmaktadır. Ayrıca küçük yaş öğrencilerimize kitap sevgisi ve okuma alışkanlığı kazandırabilmek onlara verebileceğimiz en güzel hediyelerden biridir. Hızlı okuma kursumuzda bu hususa özellikle dikkat edilmekte olup öğretmenlerimizin öncelikli misyonu, hem kurs süresince hem de kurs bitiminden sonraki dönemde minik öğrencilerimizin kitap okuma alışkanlığına sahip olmaları, hızlı okuyup okuduğunu tam olarak anlayabilen öğrencilerimizin bu kitap okuma alışkanlıklarından keyif alabilmelerini sağlamaktır.

Yetişkinlere yönelik hızlı
okuma kurslarımız

Dünyamızda gelişmiş ve hali hazırda gelişmekte olan ülkelerde kişi başına düşen kitap okuma oranı oldukça yüksektir. Yapılan araştırmalarda, kitap okuma oranı ile yine o toplumun kültürel, ekonomik ve refah seviye oranı oldukça benzerlik göstermektedir. Her bir kitap, farklı bir dünyaya farklı bakış açısından bakabileceğimiz farklı bir perspektif kazanmamıza imkan tanımaktadır. Bu sebepten ötürü günümüz koşuşturmasında, bulabildiğimiz kısa zamanlarımızda ne kadar fazla kitap okuyabilirsek kendimizi o kadar geliştirme fırsatı buluruz. İşte burada bizler Uzman Akademi ailesi olarak, hızlı okuma kurslarımızda sunacağımız göz kaslarını ve beyin fotografik hafızasını geliştirici özel tekniklerimiz ile sizlere okumuş olduğunuz kitap sayısını dört katına çıkaracağınızı garantiliyoruz.

hızlı okuma kursu mezun yetişkin sertifika uzman akademi

%100 Memnuniyet garantisi,
koşulsuz para iadesi!

Öğretmenlerimizden detaylı bilgi
almak ister misiniz?

bottom of page